Rechtsgebieden

Personen- en familierecht

•Echtscheiding
•Kinderalimentatie
•Partneralimentatie
•Verbreking samenwoning
•Boedelscheiding
•Zorg- en contactregeling/omgang
•Gezag
•Ouderschapsplan
•Naamswijziging
•Erkenning
•Beschermingsmaatregelen (bewind, mentorschap en curatele)Erfrecht

•Verdeling
•Legitieme portie
•Sommen ineens
•Andere wettelijke rechten
•Ontslag executeurs
•Vereffening van nalatenschappen/rekening en verantwoording


Ondernemings-/insolventierecht

•Vennootschapsrecht
•Beslag- en executie
•Aanvragen surseance van betaling
•Aanvragen faillissement
•Advisering in financieel moeilijke periode
•Verweer tegen faillissementsaanvraag
•Aanbieden akkoorden


Overige zaken burgerlijk recht, o.a.

•Arbeidsrecht
•Huurrecht
•Contractenrecht
•Incasso
•Onroerende zaken

[Home] [Kantoor] [Rechtsgebieden] [Kosten] [Contact] [Aanvullende Info]