Kosten

Kosten

Ik verricht mijn werkzaamheden zowel op basis van een vast uurtarief als op basis van gefinancierde rechtsbijstand (op toevoegingsbasis). Ook zijn in bepaalde gevallen vaste prijsafspraken mogelijk. Hierover informeer ik u graag. .

Het uurtarief dat ik hanteer bedraagt € 175,- exclusief 21% BTW. Dit uurtarief kan jaarlijks geïndexeerd worden. Indien u over een laag inkomen beschikt, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat de overheid een gedeelte van de advocaatkosten voor u betaalt. Ik kan in overleg met u voor u een verzoek doen voor gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal aan u wel een eigen bijdrage worden opgelegd, die u aan mijn kantoor verschuldigd bent. U kunt voor meer informatie over de inkomensvereisten en hoogtes van de eigen bijdrage kijken op www.rechtsbijstand.nl.

Naast het honorarium of de eigen bijdrage worden eventuele verschotten, zoals kosten van de deurwaarder, griffierecht, kosten voor het opvragen van uittreksels, aan u in rekening gebracht.