Rechtsgebieden

Personen- en familierecht

 • Echtscheiding
 • Kinderalimentatie
 • Partneralimentatie
 • Verbreking samenwoning
 • Boedelscheiding
 • Zorg- en contactregeling/omgang
 • Gezag
 • Ouderschapsplan
 • Naamswijziging
 • Erkenning
 • Beschermingsmaatregelen (bewind, mentorschap en curatele)
 • Erfrecht

 • Verdeling
 • Legitieme portie
 • Sommen ineens
 • Andere wettelijke rechten
 • Ontslag executeurs
 • Vereffening van nalatenschappen/rekening en verantwoording