Boedelscheiding

Boedelscheiding

Tijdens of na de echtscheidingsprocedure dient de gemeenschap van goederen die tussen de echtgenoten heeft bestaan of de huwelijksvoorwaarden die tussen de echtgenoten hebben bestaan te worden verdeeld c.q. afgewikkeld te worden.
Dit kan in onderling overleg waarna de afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant dan wel via een procedure bij de rechtbank.

Onderdelen kunnen zijn de verdeling c.q. afwikkeling van de woning, de verdeling c.q. afwikkeling van de inboedel, de verdeling c.q. afwikkeling van de saldi op de bankrekeningen, de verdeling c.q. afwikkeling van (de waardes van) de voertuigen, de verdeling c.q. afwikkeling van de waardes van (aandelen in) bedrijven, de verdeling c.q. afwikkeling van schulden alsmede de verdeling van opgebouwde pensioenrechten.

Mocht u specifieke vragen hebben over de boedelscheiding neem dan contact op via info@peetersadvocatuur.nl, 0475-820230 of via het contactformulier op de website.

Meer informatie?

Laat uw gegevens achter.