Echtscheiding

Echtscheiding

Net als een huwelijk verloopt ook een echtscheiding volgens een vaste procedure. De procedure om te scheiden moet (in ieder geval deels) via een advocaat verlopen.

Een echtscheiding kan in grote lijnen op twee manieren gevoerd worden. Uiteraard zijn er variaties mogelijk.
De eerste manier is een echtscheiding die in overleg tussen partijen plaatsvindt. Partijen wenden zich gezamenlijk tot een advocaat/mediator of ieder tot een eigen advocaat en maken in onderling overleg afspraken over de aspecten van de echtscheiding. De afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant alsmede ouderschapsplan indien er kinderen betrokken zijn. Vervolgens worden deze stukken met een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank en volgt een uitspraak van de rechtbank. Deze procedure bij de rechtbank gaat in beginsel geheel schriftelijk.

De andere mogelijkheid is het op verzoek van een van de echtgenoten starten van de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank. De andere partij kan bij de rechtbank zijn reactie kenbaar maken. De rechtbank beoordeelt, meestal na een mondelinge behandeling op de rechtbank, de standpunten van beide partijen en beslist hierover. Naast de echtscheiding zelf komt in deze procedure vaak de kinder- en partneralimentatie, het hoofdverblijf van de kinderen, de zorgregeling voor de kinderen als ook het gebruiksrecht van de woning aan de orde. Ook kan de verdeling van de gemeenschap van goederen dan wel de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden worden behandeld. Dit laatste kan echter ook in een afzonderlijke procedure.

Omdat bovenstaande procedure enige tijd in beslag kan nemen, is het mogelijk om in spoedeisende gevallen voorlopige voorzieningen aan te vragen. Dit zijn beslissingen van de rechtbank op korte termijn over een beperkt aantal onderwerpen voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Denk hierbij aan voorlopige kinder- en partneralimentatie, een voorlopige zorgregeling voor de kinderen en een beslissing wie voorlopig in de woning mag verblijven.

Om de door de rechtbank uitgesproken echtscheiding te formaliseren, dient deze te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente van huwelijk. Ook hiervoor zorgt de advocaat.

Mocht u specifieke vragen hebben over echtscheiding neem dan contact op via info@peetersadvocatuur.nl, 0475-820230 of via het contactformulier op de website.

VRAAG NU EEN ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE AAN