Gezag

Gezag

Iedere minderjarige staat onder gezag. Degene die het gezag heeft over een kind is verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van dat kind, beheert het geld en de spullen van het kind en is de wettelijk vertegenwoordiger. Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één van de ouders uitgeoefend. Voogdij wordt uitgeoefend door een ander dan een ouder.

De hoofdregel is dat er sprake is van gezamenlijk gezag van beide ouders over hun kinderen.
Tijdens het huwelijk hebben ouders gezamenlijk het gezag over hun minderjarige kinderen. Na echtscheiding blijven ouders in beginsel het gezag gezamenlijk uitoefenen. Van deze hoofdregel kan door de rechter worden afgeweken als een kind klem of verloren dreigt te raken tussen de ouders. In dat geval kan de rechter bepalen dat slechts één van de ouders na de scheiding het gezag uitoefent. Aangezien dit de uitzondering is, dient de ouder die eenhoofdig gezag verzoekt aan te tonen waarom gezamenlijk gezag niet in het belang van het kind is.

Ongehuwde ouders hebben niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen. De moeder heeft in beginsel van rechtswege het eenhoofdig gezag. Indien beide ouders het gezamenlijk gezag willen verkrijgen, kunnen zij dit aan de rechtbank vragen door het invullen van een formulier hiertoe. De rechter zal dit verzoek toewijzen tenzij komt vast te staan dat hierdoor de belangen van het kind worden verwaarloosd. Dit zal niet vaak voorkomen.

Indien de moeder niet instemt met gezamenlijk gezag dan kan de vader zich tot de rechtbank wenden en daar het verzoek doen. De rechtbank zal in beginsel het verzoek toewijzen omdat de hoofdregel is dat beide ouders het gezamenlijk gezag hebben. Alleen indien het kind klem of verloren dreigt te raken tussen de ouders zal de rechtbank het verzoek afwijzen.

Van klem en verloren raken kan bijvoorbeeld sprake wanneer de ouders een (zeer) slechte communicatie hebben, een van de ouders niet of (zeer) slecht bereikbaar is, een van de ouders bewust tegenwerkt waardoor belangrijke beslissingen in het leven van de kinderen niet kunnen worden genomen of er sprake is van (huiselijk) geweld of misbruik.

Mocht u specifieke vragen hebben over het gezag neem dan contact op via info@peetersadvocatuur.nl, 0475-820230 of via het contactformulier op de website.

Meer informatie?