Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Ouders van minderjarige kinderen die gaan scheiden en ouders die hun samenleving verbreken terwijl zij samen het gezag over de kinderen hebben, dienen een zogenaamd ouderschapsplan op te maken. In een procedure zal de rechter vragen naar het ouderschapsplan. In beginsel is het opmaken van een ouderschapsplan verplicht. Slechts in uitzonderingsgevallen zal de rechter een ouderschapsplan niet verplicht stellen, bijvoorbeeld indien de situatie tussen partijen dermate verstoord is dat geen enkel overleg tussen de ouders mogelijk is om welke reden geen ouderschapsplan kan worden opgemaakt.

Een ouderschapsplan dient door de beide ouders in overleg te worden opgesteld. De ouders dienen samen afspraken vast te leggen die hun kinderen betreffen. De gedachte is dat ouders hierdoor gaan nadenken over de gevolgen die de scheiding voor hun kinderen heeft. De bedoeling is dat de ouders door dit overleg ook na de scheiding nog gezamenlijk met de opvoeding en verzorging van de kinderen bezig zijn.

Bij het opstellen van het ouderschapsplan worden ook de kinderen betrokken voor zover de leeftijd van de kinderen dit toelaat. Te jonge kinderen zullen niet worden betrokken, maar oudere kinderen dienen geïnformeerd te worden over de gemaakte afspraken dan wel dienen actief te worden betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan.

In het ouderschapsplan kunnen diverse afspraken worden vastgelegd. Aangezien het een afspraak is tussen de ouders kunnen de ouders alle door hen gewenste afspraken opnemen. Volgens de wet dient in ieder geval te worden opgenomen op welke wijze de ouders de zorg- en opvoedingstaken gaan verdelen, waaronder derhalve op welke wijze de omgangsregeling wordt ingevuld, op welke wijze de ouders elkaar informeren over de kinderen en op welke wijze de kosten van de kinderen worden verdeeld (alimentatie).
Voor het overige kunnen diverse onderwerpen worden opgenomen. Vaak worden afspraken met betrekking tot medische aangelegenheden, school, hobby’s, (foto’s op) social media, termen “papa” en “mama” en familiebezoeken opgenomen. Maar ouders zijn hier vrij in.

Een ouderschapsplan is bedoeld voor afspraken betreffende de kinderen totdat deze meerderjarig zijn. Aangezien vaak voor jonge kinderen een ouderschapsplan wordt opgemaakt, kan het voorkomen dat een ouderschapsplan in de toekomst aangepast dient te worden door de ouders.

Mocht u specifieke vragen hebben over het ouderschapsplan neem dan contact op via info@peetersadvocatuur.nl, 0475-820230 of via het contactformulier op de website.

Meer informatie?